Nechť z bodu světla v Mysli Boží proudí Světlo v mysl lidí
Kéž Světlo sestoupí na Zem!
Nechť z bodu lásky v Srdci Božím proudí Láska v srdce lidí
Kéž se Kristus vrátí na Zem!
Ze středu, v němž je Vůle Boží známá,
kéž účel malé lidské vůle vede,
ten účel, který Mistři znají a jemuž slouží.
Ze středu, jejž lidské plémě zveme,
nechť plán Lásky a Světla vzejde
a zapečetí bránu, za níž sídlí Zlo.
Kéž Světlo, Láska a Síla
obnoví tento plán na Zemi!

(Velká invokace)