S důvěrou, úctou a pokorou přijímám při každém léčení úlohu průvodce. Přihlížím tomu zázraku rozpomenutí duše a rozsvícení světla v každém jednotlivci. Nádherná energie léčení a síly každého, ten neopakovatelný a nesdělitelný zážitek ze setkání sama se sebou. Ty úžasné a hluboké emoce, které každé léčení provází, za to vše děkuji.

Jak terapie probíhá?

S jemností a pokorou vás provedu setkáním s vaším vnitřním dítětem, společně propojíme  energii srdce a sebelásky. Prostřednictvím sebelásky se můžeme spojit ve své pravé podstatě sami se sebou.

Terapie začíná krátkým rozhovorem, během nějž automatickou kresbou začneme společně otevírat a čistit témata potřebná k pochopení bloků a vzorců ukrytých v podvědomí. Následně s kartami poskládáme osobní příběh a dotazováním jej budeme zvědomovat.

Pomocí haptické, dotykové masáže, která se provádí pouze přes oblečení, na hlavě, krku, pažích a zádech, uvolníme energii dotykem. Nakonec vleže proběhne krásné, emocemi naplněné setkání s vaším vnitřním dítětem. Tento moment je zázračným okamžikem léčení, který s důvěrou pozoruji a s úctou a láskou za něj vždy děkuji.