Velmi mne naplňuje pozorovat zázračnou sílu a energii dotyku, zvláště vědomého dotyku. Dotyk je první smysl, který se vyvíjí již v děloze matky. V dnešní době se vytrácí, jak z rodin, tak z  dětských kolektivů. Pracuji s programem MISP, který vznikl ve Velké Británii a je určen pro děti od 4 do 12 let.

Více na www.misa-cz.com

Stejně jak u dětí, tak i u seniorů je dotyk základní potřeba. Věnuji se zavádění dotyku i mezi seniory. Více na www.haptickemasaze.cz