Podporuji přirozenou výměnu energií přijímání a dávání, konečnou částku si vždy určuje klient sám, dle svých finančních možností a spokojenosti. Cena, která je pro mne v rovnováze, je 750,- Kč za hodinu terapie. Obvyklá doba sezení je 2 hodiny. Vítám, když mohu díky klientům, kterým to jejich příjem dovoluje, umožnit terapii i těm, pro něž není vzhledem k jejich momentální finanční situaci dostupná.