„Slibuji sám sobě,
že budu silný,
aby nic nemohlo narušit klid mé mysli.
Že každému, koho potkám,
budu přát pouze zdraví, štěstí a blahobyt.
Že dám všem svým přátelům pocítit,
že mají svou cenu.
Že budu hledat u všeho světlou stránku
a k životu budu přistupovat pouze s optimismem.
Že budu mít jen dobré úmysly, konat jen dobro
a očekávat to nejlepší.
Že budu stejně nadšený z úspěchu druhých
jako z úspěchu vlastního.
Že zapomenu na chyby minulosti
a položím důraz na lepší výsledky v budoucnosti.
Že budu světu ukazovat jen veselou tváři
a usmívat se na každou bytost, kterou potkám.
Že budu věnovat hodně času tomu, abych vylepšil sám sebe,
až mi nezbude ani sekunda, abych kritizoval druhé.
Že budu velkorysý, abych si dělal starosti, příliš ušlechtilý, abych se zlobil, příliš silný, abych se bál,
a příliš šťastný, abych si dovolil nějaké trápení.
Že budu o sobě smýšlet dobře a hlásat to celému světu,
nikoli slovy, ale velkými skutky.
Že budu žít ve víře, že celičký svět stojí na mé straně,
dokud se nezpronevěřuji tomu nejlepšímu v sobě.“

Christian D. Larson